Dersom du ikke har skaffet deg billett kan følgende kode benyttes på Bygg Reis Deg sine nettside. Her kan du registrere deg og printe ut billett.

Adgangskort: Register koden under på byggreisdeg.no
Kode: ZQAHE3

http://www.byggreisdeg.no/registrering-besøkende

 

Billett_ByggReisDeg 2016_Stofix