I januar 2019 kjøpte Stofix AB Sverige opp Stofix Norway AS. “Med nye eiere har vi betydelig større tilgang på ressurser og økt aksjekapital,” sier Country Manager Halvor Vinjerui.

 

Stofix Norway AS var tidligere eid av Stofix OY Finland, og med 25 års fartstid i fasadebransjen besluttet selskapet å satse internasjonalt i 2014. Siden da har Stofix Norway AS oppnådd en årlig omsetningsvekst fra 1 MNOK til 14,3 MNOK i 2018.

Øker satsingen på renovering og nybygg

I 2017 førte økt etterspørsel til utfordringer i forsyningskjeden til fabrikken, og leveranse til samtlige land Stofix opererer i ble påvirket. Det ble besluttet å bruke alle midler nødvendig slik at kundene kunne opprettholde frister og fremdrift i sine prosjekter.

 

“Den store kostnadsøkningen har selvsagt vært tung å bære, men også nødvendig for å opprettholde vårt renommé som en seriøs aktør, som alltid leverer og bærer ansvaret vi er tildelt” sier Vinjerui.

 

Med en stadig og voksende etterspørsel av vedlikeholdsfrie fasadeløsninger av teglstein, er tiden moden for å gå inn med større investeringer. Stofix AB Sverige bidrar med økt aksjekapital og tilgang på flere ressurser. Dette åpner for en økning i både produksjon og montering, noe som vil være gunstig for kunder av Stofix Norway AS.

 

Nå øker Stofix satsingen på det norske markedet for renovering, så vel som nybygg.

Stofix AB Sverige har stor tro på det norske markedet

Med oppkjøpet og det nye samarbeidet mellom Stofix AB Sverige og Stofix Norway AS, bygger vi et solid grunnlag for det norske markedet som åpner for nye og spennende muligheter:

 

“Vi har gjennom emisjon økt aksjekapitalen til 4,4 MNOK for å styrke soliditeten og besørge nødvendig likviditet,” sier Vinjerui. “Stofix Sverige styrker oss med kompetanse, kapital og andre ressurser. Vi er rigget for fremtiden i det norske markedet og øker satsningen mot både renovering og nybygg!”

 

Stofix Norge har en spennende og lys fremtid i vente. Foto: Hundven-Clements Photography

Stofix AB Sverige: Et selvstendig selskap

Stofix AB Sverige er et selvstendig selskap i Stofix-gruppen, og er en av hovedaksjonærene i morselskapet Stofix OY. Stofix SE er godt etablerte. Selskapet omsetter i 2019 for mellom 70-80 MSEK, og har lang erfaring og fartstid i fasade- og rehabiliteringsbransjen. Monteringsselskapet Stofix Montasje SE omsetter alene for ca. 40 MSEK, og begge selskapene har en solid bunnlinje.

 

Fremtidige prosjekter vil i hovedsak styres av en prosjektadministrasjon bestående av:

 

  • Prosjektingeniør
  • Prosjektdesigner
  • Prosjektleder
  • Formann

 

En prosjektadministrasjon vil være tilgjengelig i en større grad enn tidligere, og vil føre til en økt tilstedeværelse på byggeplassen, og da spesielt i de kritiske fasene.

 

“Det har også blitt besluttet å gjøre store investeringer i anleggsmidler for å sikre at prosjektene har nødvendig tilgang på utstyr og maskiner samt komponenter i vårt fasadesystem,” sier Vinjerui.

 

Med en sikker tilgang på erfarne Stofix-montører fra Sverige og Litauen som på kort varsel kan flyttes, vil dette føre til en bedre flyt og fremdrift i prosjektene.

 

“Vi ser frem til å ta fatt på nye prosjekter med eksisterende og nye kunder,” avslutter Vinjerui.