Nyproduksjon

For nyproduksjoner tilbyr Stofix et stort tilbud av løsninger for å oppfylle dine behov. Ettersom systemet er tilpasningsdyktig, kan det brukes til å bekle nesten alle bærende bygg med ditt valg av isolering. En hurtig installering og ingen separate fundamenter gjør prosjektet kostnads- og tidseffektivt. Og jo tynnere veggen er, desto flere kvadratmeter blir det igjen inne i huset.

 

FLERE KVADRATMETER FOR INNSIDEN

Stofix-teglpanelers tynne struktur muliggjør et større område innvendig, eller eventuelt bruk av tykkere isolering sammenliknet med tradisjonell teglvegg.

 

Fordelene med Stofix-teglfasadesystem ved nyproduksjon:

  • Stofix-teglfasadesystem kan monteres på alle bærende konstruksjoner.
  • Isolering kan legges til i den utstrekningen du selv ønsker
  • Den ventilerte veggbekledningen sikrer at både isolering og veggkonstruksjon holder seg varm og tørr.
  • Luft sirkuleres mellom varmeisolering og den ytre fasaden.
  • En tilstrekkelig regnbeskyttende luftspalte garanterer at vannet ledes vekk på riktig måte, selv ved ekstreme værforhold.
  • Samme utseende og følelse som tradisjonell teglarkitektur.

STOFIX EFFEKTIVISERER BYGGING AV INDUSTRIANLEGG OG FORRETNINGSLOKALER

Den mest kostnadseffektive måten å oppføre et bygg med teglfasade på er å kombinere en Stofix-teglfasade med Paroc-sandwichelementer. Stofix teglfasadeplater kan festes direkte på Paroc-elementoverflater. Dette åpner for nye muligheter for kostnadseffektiv planlegging og bygging av større bygg med teglfasader.

Nye muligheter for arkitekter

Stofix PAROC Built-OnStofix PAROC Built-On Et Paroc-element kombinert med en fasade av Stofix-teglpaneler gir større muligheter for å virkeliggjøre en personlig teglarkitektur for forretnings- og industribygg. Sammen tilbyr vi en effektiv måte å bygge selv større fasader på som oppfyller moderne byggtekniske krav. Og man behøver ikke ofre noe som helst på byggets statlige utseende!

Lett og holdbar

En fasade av Stofix-teglpaneler og en tynnmetallbekledd Paroc sandwich-elementkonstruksjon veier lite – tilsammen gir de en veggkonstruksjon som er opptil seks ganger lettere en tradisjonell veggkonstruksjon. Allerede her får man en merkbar besparelse med tanke på frakt- og byggekostnader.

 

Last ned brosjyre om vår energibesparende teglfasadeløsning