HVORDAN HAR DET SEG AT TEGLFASADER FRYSER I STYKKER?

Vi får daglige spørsmål fra urolige huseiere om hvorfor teglfasader er fryst i stykker eller at veggene deres er kalde. I mange tilfeller har til og med biter med tegl falt av.

For å forstå problemet må vi spole tilbake til ca. 50 siden, da vi i Sverige begynte å bygge fasademurer i stedet for massivt bærende teglvegger. Problemet med dette er at det ofte mangler en tilstrekkelig luftspalte bag teglverket.


Luftspaltens oppgave er å holde veggen tørr og forhindre at fukt og vann transporteres inn i isoleringen og konstruksjonen. En ventilasjonsspalte som mures med tradisjonell tegl på plass kan ha bli tettet til allerede ved byggingen ved mørtel som har trengt seg ut mellom teglstenene. Hver “murleppe” skaper en bro for vannet fra fasaden inn til isoleringen. Når luftspalten tettes på denne måten, tørker ikke veggen slik den skal. Dette er årsaken til at teglet fryser i stykker og at veggene blir kalde, som i tur medøfrer unødvendig store energikostnader. Selv en 5 % økning i volumvekt av fukt i isoleringen halverer isoleringsevnen.

Fukt kan forårsake muggskader

Kontinuerlig regn og fukt væter teglverket og den underliggende isoleringen. På enkelte steder kan denne fukten absorberes helt inn i innerveggen. En ventilasjonsspalte som mures på plass kan ha bli tettet til allerede ved byggingen ved mørtel som har trengt seg ut mellom teglstenene. Ved slike tilfeller får konstruksjonen aldri tørket seg helt ut og vil begynne å mugne, noe som kan medføre alvorlige helserisikoer.r.

En fuktig teglkonstruksjon er særlig farlig om vinteren

Dessuten er en fuktig konstruksjon særlig skadelig om vinteren, da dette medfører hurtige temperatursvingninger. En fuktig konstruksjon forvitrer når den fryser, som både forårsaker estetiske baksider samt utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko når tegl begynner å løsne og falle ned fra veggen. Hvis forvitringen har rukket å bli omfattende, gjør dette renoveringen dyr. Hus i slik dårlig forfatning forringer både bokomforten og husets verdi.

STOFIX – EN VELVENTILERT TEGLFASADE

En fasade av Stofix-teglpaneler forvandler gammel teglvegg til moderne spesialrammekonstruksjon. En tilstrekkelig ventilasjonsspalte tørker konstruksjonene og holder dem tørre. En fasade av Stofix-teglpaneler består av ekte tegl, så utenfra ser man ingen forskjell mellom denne og tradisjonell mur. Hjørnene og vindusrammene i Stofix-teglfasaden konstrueres på stedet, som garanterer et gjennomarbeidet inntrykk. En effektivt ventilert og isolerende konstruksjon som puster garanterer et sunt og trivelig bomiljø i lang tid fremover.

Gammel konstruksjonNy konstruksjon med Stofix teglfasade
teglmur 130 mmtegl 20 mm
isolering 100 mmluftspalte 35 mm
isolering 200 mm (150 + 50)

BEDRE ENERGIEEFFEKTIVITET UTEN Å ENDRE PÅ FASADEN

Energieffektiviteten i et teglhus forbedres drastisk med en fasade av Stofix-teglpaneler. Stofix er tynnere enn tradisjonell teglfasade, som gir plass for mer varmeisolering innenfor de samme ytterdimensjonene. Og med Stofix behøver man garantert ikke gi avkall på fasadens holdbarhet – tvert i mot.

 

Last ned brosjyre om vår energibesparende teglfasadeløsning