Holdbarhet

Stofix tar ansvar for miljøet

Stofix’ mål er å kunne sikre at det vi bygger med samarbeidspartnere og leverandører holder for fremtiden og kommende generasjoner. Vi tilbyr kundene våre miljøeffektive løsninger og vil kontinuerlig utvikle miljøvernnivået og energieffektiviteten i virksomheten vår.

Takket være arbeidet vårt med å redusere energibruken på tvers av hele verdikjeden, kan energieffektiviteten hos et teglbygg med Stofix teglfasadesystem forbedres betydelig og har opptil 50 % mindre karbondioksidutslipp sammenliknet med tradisjonell murverk.

Stofix jobber med resirkulerbart materiale

Vi jobber utelukkende med resirkulerbart materiale med tanke på metaller og teglstein. Vi arbeider kontinuerlig med å minimere det relative forbruket av energi og råvarer, forhindre avfallsproduksjon og sikre korrekt håndtering av avfall. Stofix’ system gir deg en tynnere fasade som tillater mer varmeisolering med samme ytre dimensjoner og et redusert energiforbruk, både for boliger og kommersielle bygg.

Som et resultat av dette arbeidet, er vi sertifisert iht. den svenske standarden Sunda Hus klasse A, BF9K og svanelistet iht. Eco Label.

Bedre energieffektivitet uten at det påvirker utseendet

Med ventilerte teglsfasadesystem fra Stofix, finnes det absolutt ingen grunn til å gjøre kompromiss mellom fasadens holdbarhet og energieffektivitet – tvert i mot!

Energieffektiviteten og arkitektonisk estetikk er blant de sterkeste argumentene for å velge en teglfasade fra Stofix. Dette er rettetråden vår for å bygge ansvarsfullt for kommende generasjoner.

Miljømessige fordeler med Stofix:

  • Ved å montere Stofix teglbekledning over gammel fasade vil opprinnelige konstruksjonen forblir tørr som følge av god luftsirkulasjon, og energiforbruket reduseres
  • Stofix teglbekledningspaneler er tynner enn tradisjonell teglfasade, så samme ytre dimensjoner muliggjør mer varmeisolering
  • Stofix har opptil 50% mindre karbonfotavtrykk sammenliknet med tradisjonell murverk.

Last ned brosjyre om vår energibesparende teglfasadeløsning